PL | EN
MUZYKA
MUSIC

Zaczynając od cymbałków i szkolnego fletu, rozwinąłem obszerny warsztat pracy z muzyką.

Beginning with glockenspiel and recorder flute, I have developed a wide set of musical skills.

Moją najsilniejszą stroną jest kompozycja i produkcja muzyki przy pomocy komputera. Wierzę, że każdy gatunek muzyki może być piękny, dlatego cenię sobie elastyczność w posługiwaniu się różnymi stylami. Tym, co najbardziej mnie pociąga, jest połączenie dźwięku z obrazem.

Poniżej znajduje się klip prezentujący proces twórczy, który w całości wykonałem sam oraz parę utworów promocyjnych.


My strongest side is composition and music production using computer software. I believe every music genre can be beautiful, so that's why I value flexibility in working with various styles. What I enjoy the most is a connection between sound and image.

Below you can take a look at a videoclip that I created entirely myself and couple of promotional tracks.


FILM
FILM

Ze spotkania muzyki i grafiki narodziła się pasja do filmu.

Meeting of music and graphics gave birth to passion for film.

W filmie najbardziej cenię pomysł, spójność i maksymalne wykorzystanie wszystkich środków. Montaż, ujęcia, muzyka... z wszystkiego można wycisnąć składniki, które po połączeniu dadzą więcej niż tylko arytmetyczną sumę. Przy tym wszystkim maksymalne nie zawsze musi oznaczać obfite...

Poniżej znajdują się krótkie filmy wykonane na potrzeby prowadzonych przeze mnie projektów.


In film I value concept, integrity and full use of all means. Editing, image, music... they all can provide elements that, when combined, give more than just an arithmetic sum. Of course full use of all means doesn't always have to mean abundant use...

Below you can take a look at shortclips created for purposes of projects that I run.
GRAFIKA
GRAPHICS

Zaraz potem, gdy zamieniłem kredki na Photoshopa rozpocząłem pracę nad grafiką.

As soon as I switched from crayons to Photoshop... I started to work with graphic design.

To, co cenię najbardziej w pracy graficznej, to "złoty środek" między bogactwem formy a logiką i strukturą treści. Moim celem jest tworzyć to, co jednocześnie piękne i funkcjonalne.

Poniżej znajduje się kilka wybranych grafik z ostatnich lat pracy. Projekty te powstały na zlecenie różnych klientów - dla zaspokojenia różnych potrzeb. Dlatego każdy operuje inną stylistyką. Jednak wszystkie cechuje dbałość o jakość i szczegóły.
What I value the most in graphic design work is a proper proportion between form and function. My goal is to create designs that are at the same time beautiful and functional.

Below you can see a selection of designs from recent years of my work. Those designs were created for different clients and to meet different needs. That's why each one of it uses different form of expression, but all of them value quality and detail.
WAYOUT
WAYOUT

WAYOUT jest projektem łączącym sztuki wizualne z muzyką i poezją, który rozwijam od 2013 roku.

W skład projektu wchodzi wystawa 16-grafik, album muzyczny oraz performance łączący elementy koncertu i przedstawienia.

Wystawą jest serią grafik będących współczesnym nawiązaniem do Drogi Krzyżowej, ale pokazującym drogę do krzyża z perspektywy zwykłego człowieka. Droga ta wiedzie przez doświadczenia z którymi każdy styka się w swoim życiu i które nieobce były również Jezusowi: strach, ciężar, odrzucenie, zdrada itp. Jego ostatecznym celem było jednak coś o wiele bardziej pozytywnego, dlatego przedstawiona droga jest drogą wyjścia...

Muzyka kontynuuje podstawowe założenie i przedstawia przesłanie w postaci słów i dźwięku, a performance rozszerza projekt na większą skalę uzupełniając go o elementy wizualizacji i elementów teatralnych.

Poniżej znajduje się film prezentujący jeden z poematów wchodzących w skład projektu. Autorem poematu jest Na Wpół Ślepy Człowiek - Mateusz Jędrys

WAYOUT is an art project that combines visual arts and music that I develop since 2013.

WAYOUT Exhibition consists of sixteen pictures that refer to Stations of The Cross - last hours of Jesus Christ’s life, but shows a way to the cross from a perspective of a regular man. This path leads through experiences that are similar to Christ’s: fear, weight, rejection, judgement etc. His ultimate goal was something much more than just suffering... so presented way is the way out.

WAYOUT Music album takes the basic concept of the exhibition and translates it to the language of music. WAYOUT Music album is meant to consist of sixteen tracks, each one reffering to one of the pictures of the exhibition.

Below you can watch a video containing a poem that is a part of the WAYOUT performance. Written by Na Wpół Ślepy Człowiek - Mateusz Jędrys

BIO
BIO

Nazywam się Tomasz Soin.

Zaraz po ukończeniu studiów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej postanowiłem, że dźwięk i obraz będą tym, na czym chciałbym budować swoją pracę twórczą. Zajmuję się produkcją muzyki, grafiką i sztuką. Moim głównym celem jest tworzenie projektu 'WAYOUT', który rozwijam we współpracy z innymi artystami.

My name is Tomasz Soin

Soon after graduating in Architecture Design and Urban Planning at Warsaw University of Technology i decided that sound and image are going to be the fundaments for my creative work. I work with music production, graphic design and art. My main goal is to develop "WAYOUT" project along with other artists.
KONTAKT
CONTACT
Napisz do mnie! Write to me!

lub wypełnij poniższy formularz: or fill out the this form: